براي آنچه كه دوستش داري بايد از جان بگذري


بعد مي ماند زندگي و آنچه كه دوستش داشتي


( شمس لنگرودي )


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:37  توسط مريم | 

آشفتگي من از اين نيست كه تو به من دروغ گفته اي!


از اين آشفته ام كه ديگر نمي توانم تو را باور كنم.


( فردريش نيچه )

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:34  توسط مريم | 

مغزهاي بزرگ در خصوص ايده ها صحبت مي كنند


مغزهاي متوسط درمورد حوادث بحث مي كنند


و مغزهاي كوچك درباره مردم...

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:32  توسط مريم | 
ياد گرفتم:


با احمق بحث نكنم و بگذارم در دنياي


احمقانه خويش خوشبخت زندگي كند.


با وقيح جدل نكنم چون چيزي براي از دست


دادن ندارد و روحم را تباه مي كند.


از حسود دوري كنم چون حتي اگر دنيا را هم


به او تقديم كنم باز هم از من بيزار


خواهد بود.


تنهايي را به بودن در جمعي كه به آن تعلق


ندارم ترجيح دهم.


+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:28  توسط مريم | 
زندگي دفتري از خاطره هاست...


يك نفر در دل شب


يك نفر در دل خاك


يك نفر همدم خوشبختي هاست


يك نفر همسفر سختي هاست


چشم تا باز كنيم عمرمان مي گذرد


ما همه همسفر و رهگذريم...


آنچه باقيست فقط خوبي هاست!!

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ساعت 14:21  توسط مريم | 
طوري نيست اگه آدم واسه كسي كه دوستش داره


غرورش رو بشكنه ولي فاجعه است كه بخاطر غرورش


كسي رو كه دوست داره از دست بده

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 23:5  توسط مريم | 
خاطرات چوب هاي خيسي هستند كه نه با آتش مي سوزند و نه خاكستر


مي شوند

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:59  توسط مريم | 
كودك فال فروشي را پرسيدم: چه مي كني؟


گفت: به آنان كه در ديروز خود مانده اند فردا را مي


فروشم.  ( دكتر علي شريعتي )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:56  توسط مريم | 
در روزگاري كه لبخند آدم ها به خاطر شكست توست


برخيز تا بگريند   (  كوروش كبير )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:54  توسط مريم | 
فردا يك راز است نگران نباش


ديروز يك خاطره بود حسرتش را نخور


و امروز يك هديه است قدرش را بدان...

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 22:50  توسط مريم |